ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ "เศรษฐกิจ Insight" ทางช่อง TNNุ

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ "เศรษฐกิจ Insight" ทางช่อง TNN ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ข้อมูลกับ “คุณมาดี” ใน “โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด)” ระหว่างเดือน พ.ค. – ส.ค. 64 โดยเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ทุกแห่งทั่วประเทศ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สสช. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคุณมาดีที่ลงไปเก็บข้อมูลจะสวมใส่ mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลที่ให้มาจะถูกเก็บเป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของภาครัฐ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอน

*********************************

 ​

​​​​ ​ ​​ ​​