รมว.ดีอี เปิดงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร ๒๐๑๗”

พร้อมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

                   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร ๒๐๑๗” ครั้งที่ ๕ จังหวัดตรัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้พร้อมร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ พร้อมนำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูลโครงการ “สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย” โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัดเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และพื้นที่ในจังหวัดตรัง​

*********************************

​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210