​​​

ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย

 

 

          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายจำลอง เก่งตรง สถิติจังหวัดปทุมธานี และคณะ ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย”  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยจะออกอากาศในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

*********************************

​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​