ม.ราชภัฏรำไพพรรณีศึกษาดูงาน

 

                   สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม ๔ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

******************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​