รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน บูรณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

ดูย้อนหลังผ่านทาง Youtube 

 

​​