ให้สัมภาษณ์ VOICE TV​

          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีเข้าสัมภาษณ์ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวเผยแพร่ในช่วง VOICE NEWS  พร้อมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบันทึกเทปการสำรวจฯ โดยมี นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ ร่วมลงพื้นที่ด้วย

*********************************

​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210