ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย​

          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ทั้งในระดับประเทศและในระดับจังหวัดรวม ​๑๔ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ยโสธร นครพนม กาฬสินธุ์ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยมี นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรร่วมในการระดมความคิดเห็น ในประเด็นการนำผลการสำรวจไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

*********************************

​​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​