ม.ราชภัฏนครสวรรค์ศึกษาดูงาน

 

                   สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

 

******************************

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​