เวทีวิชาการการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพและสังคม

 

               สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเวทีวิชาการการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

 

********************************
 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​​