พิธีถวายเครื่องสักการะ​

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรัอมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้า     ภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช อธิบดีผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรก เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเกาะกลางน้ำ หน้าอาคารบริหาร บมจ.กสท โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*********************************

​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210