​​

งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น​

                   นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒๕๖๐ “สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210