ม.มหาสารคามศึกษาดูงาน

​ 

               สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติให้แก่ คณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องอบรม ๑ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

 

*********************************
 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​