ครบรอบ ๓๘ ปี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

               นางอรวรรณ สุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๘ ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​