ครบรอบ ๑๒๖ ปี กระทรวงยุติธรรม

 

               นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้กับ “ศิริราชมูลนิธิ” ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัยและช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๖ ปี ณ บริเวณลานสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​