การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ

          นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion)/ประเด็นปัญหาสำคัญ(Critical Issue)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนแปลงแม่บทระบบสถิติในระดับพื้นที่ โดยมี นางละอองดาว คมสัน  สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักบริหารจัดการระบบสถิติ การประชุมครั้งนี้มีสถิติจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๖๐ คนณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมโทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​