ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดตาก

 

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดตาก โดยมี นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก กล่าวรายงาน ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

*********************************

​​​​​​​

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมโทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​