กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ ๑ ปี

               ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ ๑ ปี โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม และบริเวณหน้าห้องประชุม MEDS ชั้น ๙ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

 

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​