CAT ครบรอบ ๑๔ ปี

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงความยินดีกับ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสวันครบรอบ ๑๔ ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และร่วมบริจาคเพื่อการกุศลให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในโครงการ “เพื่อผู้ป่วยยากไร้” เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

​​