​​

 

ครบรอบ ๑๔ ปี ไปรษณีย์ไทย​

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงความยินดีกับ นางสมร เทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในโอกาสวันครบรอบ ๑๔ ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดและร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณ  ห้องโถงรับรอง อาคารภาณุรังสีไปรษณียาคาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210