ผสช.ตรวจเยี่ยมศูนย์/สำนัก​

          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์/สำนัก ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210