พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

                   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีคณะผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมธีดังกล่าว   ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร    เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
*********************************

​​​​​​​

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมโทรศัพท์0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​