ม.ราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

 

                   เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางนิตยา กิจสนาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ณ ห้องอบรม ๔ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************​

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​