สำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 

           นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม ๑ ชั้น ๒ ฝั่งทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​