๘๔ ปี กรมประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี พร้อมทั้งร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​