ครบรอบ ๕๕ ปี กรมการพัฒนาชุมชน

              นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ เลขานุการกรม ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับนายทวีป บุตรโพธิ์รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนา ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

*********************************

​​​​​​​

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมโทรศัพท์0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​