​​

พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร

​​             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสรงน้ำพระพุทธรูป ในโอกาสประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณชั้น ๙ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

 

********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์   สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​