​​

ชาว สสช. มอบกำลังใจให้ผู้สูงอายุ

 

               นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “มอบกำลังใจให้ผู้สูงอายุ” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิต และสร้างจิตสาธารณะ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​