แถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยว ​

               นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงเดือนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210