ครม.สัญจร

               พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​