สสช.ทำความดีถวายในหลวง ร.๙

                   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ เดินทางไปแจก ยาดม ๑,๐๐๐ หลอด พิมเสนน้ำ ๑,๐๐๐ กระปุก พัด ๕๐๐ เล่ม และน้ำดื่ม ๓๐ โหล บริเวณหน้ากองสลากเดิม และหน้ากระทรวงมหาดไทย ให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปเข้าชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เพื่อเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

*********************************

​​​​​​​

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมโทรศัพท์0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210