ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ​แนะนำแนวทางการดำเนินงาน และติดตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยมี นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​