จิตอาสาเฉพาะกิจ สสช.

           เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาเฉพาะกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยนำพิมเสนน้ำ ยาดม และพัด มอบให้แก่ผู้อำนวยการเขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตจตุจักร และเขตบางกอกน้อย สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

*********************************

​​​​​​​

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมโทรศัพท์0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​