จิตอาสาเฉพาะกิจ สสช.ทำความดีถวายในหลวง ร.๙ 

                  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมจิตอาสาเฉพาะกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ทำความดีถวายในหลวง

รัชกาลที่ ๙ โดยนำพิมเสนน้ำ ยาดม พัด และน้ำแจกให้ประชาชนบริเวณรอบท้องสนามหลวง

*********************************

​​​​​​​

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมโทรศัพท์0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​