ครบรอบ ๗๕ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

 

               นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  กรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​