สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS๕)

 

                   นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักสถิติสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (MICS๕) ระดับจังหวัด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกจังหวัดที่ผลการสำรวจสามารถนำเสนอได้ในระดับจังหวัดรวมทั้งสิ้น ๑๔ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ยโสธร นครพนม กาฬสินธุ์ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้สำนักงานสถิติจังหวัดในการนำเสนอผลการสำรวจดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ นนทบุรี

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​