ให้สัมภาษณ์รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”

 

               นายอานนท์ จันทวิช ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” เกี่ยวกับสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดำเนินรายการโดย คุณสุนทรี อรรถสุข และคุณวิศาล ดิลก

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​