ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

               นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับสถิติจังหวัด ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​   ​