ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม

 

                   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

*********************************

​​​​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210​​​