ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดราชบุรี

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙โดยมี นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสถิติ หัวหน้าส่วนราชการ สถิติจังหวัดราชบุรี สื่อมวลชน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ร่วมการประชุมดังกล่าวณ ห้องประชุมหลวงยกบัตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

 

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210