ชาว สสช. ปันรักเพื่อน้อง​

                   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโป่งคอม ในกิจกรรม สสช.ปันรักเพื่อน้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ สสช.ปันรักปันสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

*********************************

​​​​ 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210