​​​​​​​​สำมะโนการ​เกษตร​​​​​​​​

    รายงานผล ปี 2556​​

​ ​