​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/04/27-04-64/1_t.jpg

​รมว. ดีอีเอส เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​
        เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และประชุมรับฟัง แผนงานโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 64-65  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

​ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม จ.พระนครศรีอยุธยา​
           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ นางสาวปัทมาวดี พงศ์สวัสดิ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินร่วมสังเกตการณ์ 

​มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37​
          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 ณ ห้องอบรม 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

แนวทางการจัดทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19​
          วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จับมือ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) จัดเสวนาไฮบริด โดยในงานดังกล่าว นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ Ms. Gemma Van Halderen ผู้อำนวยการแผนกสถิติ ESCAP ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน สำหรับกิจกรรมเสวนาซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ

​การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต​
         วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เรื่อง “การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต” ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

​โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564​
          นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง (เพิ่มเติม)โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยบูรณาการฐานขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 โดยจะมีการสำรวจการทำการเกษตร ผู้ถือครองทำการเกษตร เนื้อที่เพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน การขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ  การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ร้านรับซื้อสินค้าเกษตร และตลาดสินค้าเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ร่วมสังเกตการณ์การประชุมชี้แจงนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 7 เมษายน 2564

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/04/21-04-64-5/1_t.png

​การประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ​
       วันที่ 6 เมษายน 2564 นายธนู สุวรรณโน ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานและพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ตกรุงเทพมหานคร​

​แสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี​
           วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี และร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

​สักการะศาลพระพรหม และมอบนโยบาย​
           เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าสักการะศาลพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​

​การวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด​
          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม “เรื่อง การวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด” ณ โรงแรม ทีเค แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

1 - 10 Next
​​​​​

​​