​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/16-01-63-4/1-t.jpg

​ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของ       สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เกี่ยวกับการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐           (PMQA ๔.๐)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/16-01-63-3/1-t.JPG

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/16-01-63-2/1-t.JPG

​อบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/16-01-63-1/1-t.JPG

​อบรมงานสารบรรณ

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม การซักซ้อมการปฏิบัติงานสารบรรณ เพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานสารบรรณ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/13-01-63-1/1-t.jpg

​พี่มาดี ชวนน้องหนู เรียนรู้สำมะโนประชากรและเคหะ

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบรางวัลให้แก่เด็กๆ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/09-01-63-2/1-t.JPG

​ครบรอบ ๑๒๘ ปี กรมทรัพยากรธรณี

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในงานวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ ๑๒๘ ปี

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/09-01-63-1/1-t.JPG

​สสช. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมทำบุญตักบาตร

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/07-01-63-2/1-t.jpg

​อบรมวิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ทิศใต

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/07-01-63-1/1-t.JPG

​ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑มกราคม ๒๕๖๓นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Dec/26-12-62-1/1-t.jpg

​พิธีบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ระหว่าง...

1 - 10 Next
​​​​​

​​