​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Oct/15-10-62/1t.png

​พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม​

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๒​ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Oct/09-10-62-1/1-t.jpg

สถิติไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสถิติอาเซียน            ดันความร่วมมือสถิติ มุ่งสร้างสถิติจากแหล่งข้อมูลใหม่

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 9 (The 9th Session ASEAN Community Statistical system Committee : ACSS9) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Oct/08-10-62-2/1-t.jpg

​ครบรอบ ๘ ปี กสทช.

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมคณะ เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๘ ปี

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Oct/08-10-62-1/1-t.jpg

​ครบรอบ ๑๒๙ ปี กรมบัญชีกลาง

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒    นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข  เลขานุการกรม พร้อมคณะเป็นผู้แทนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข  อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง  ครบรอบ ๑๒๙ ปี

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Oct/03-10-62-1/1-t.JPG

​ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒   นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อํานวยการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  รุ่นที่ ๑   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓    ให้แก่ข้าราชการใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๑๗ คน

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Oct/02-10-62-2/1-t.jpg

ITPC Cyber Night Party กระชับสัมพันธ์สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงาน ITPC Cyber Night Party เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารภารกิจของกระทรวง DES และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Oct/02-10-62-1/1-t.JPG

​อบรมการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน (สำหรับนักบริหาร) รุ่นที่ ๑ บรรยายโดย นางสุณิชชา ชอบชัย ผู้อำนวยการสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง จำกัด

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Sep/26-09-62-3/6-t.JPG

​พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Sep/26-09-62-2/4-t.JPG

​ม. ราชภัฏมหาสารคามศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลสถิติ ให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Sep/26-09-62-1/1-t.jpg

​ร่วมประชุมสถิติระดับชาติ

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมสถิติระดับชาติในงาน The 5th China-ASEAN Statistics Forum ตามการเชิญจากสำนักงานสถิติจีน (National  Bureau of Statistics of China -- NBS of China)

1 - 10 Next
​​​​​

​​