​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/07/05-07-64-1/1_t.png
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/06/02-06-64-4/1_t.png

​ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ "เศรษฐกิจ Insight" ทางช่อง TNN​
           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ "เศรษฐกิจ Insight" ทางช่อง TNN ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ข้อมูลกับ “คุณมาดี” ใน “โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด)” ระหว่างเดือน พ.ค. – ส.ค. 64 โดยเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ทุกแห่งทั่วประเทศ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สสช. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคุณมาดีที่ลงไปเก็บข้อมูลจะสวมใส่ mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลที่ให้มาจะถูกเก็บเป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของภาครัฐ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอน

​ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ ​
          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz อสมท.ในรายการ คุยโขมงยามเย็น เกี่ยวกับภารกิจ บทบาท และโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากระบบทะเบียนเข้ามาเสริม เพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หรือ คุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จริง จะทำให้ทราบข้อมูลสถานประกอบการที่เลิกกิจการ ปรับเปลี่ยนกิจการ หรือดำเนินกิจการใหม่ สำหรับนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมโครงสร้างและการกระจายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถใช้ในการกำหนดนโยบายของประเทศได้อย่างมีทิศทางยิ่งขึ้นจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลที่ให้มาจะถูกเก็บเป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของภาครัฐ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอน

​การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564​
        เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญคือ การรับทราบรายงานการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  และการพิจารณาเกณฑ์ประเมินการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 ของส่วนกลาง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/06/01-06-64/1_t.png

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​กล่าวแบ่งปันประสบการณ์ในการร่วมดำเนินโครงการการประเมินและเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบนิเวศข้อมูลแบบบูรณาการ (Integrated Data Ecosystem and Strengthening : IDEAS) ในรูปแบบ การประชุมทางไกล เรื่อง “Closing the Data Gaps to Protect Migrant and Displaced Children” จัดโดยองค์การทุน เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/05/17-05-64/1t.png
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/04/27-04-64/1_t.jpg

​รมว. ดีอีเอส เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​
        เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และประชุมรับฟัง แผนงานโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 64-65  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

​ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม จ.พระนครศรีอยุธยา​
           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ นางสาวปัทมาวดี พงศ์สวัสดิ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินร่วมสังเกตการณ์ 

1 - 10 Next
​​​​​

​​