​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/201/1t.JPG

​จิตอาสาเฉพาะกิจ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการทำพิมเสนน้ำ ยาดม และพัด เพื่อนำไปแจกให้ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/200/DSC_8959t.JPG

ครบรอบ ๕๕ ปี กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ เลขานุการกรม ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับนายทวีป บุตรโพธิ์รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนา ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/199/1t.jpg

​พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/198/1t.jpg

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม ๑ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/12-10-60-4/1t.JPG

​การพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

 

/sites/2014/PublishingImages/Activity/12-10-60-3/1t.jpg

​ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดตาก

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีของจังหวัดตาก โดยมี นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก กล่าวรายงาน ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

​การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion)/ประเด็นปัญหาสำคัญ(Critical Issue)” ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/191/P-1.jpg

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/192/P-1.jpg

ดัชนีพัฒนาการของเด็ก​ปฐมวัยใน 14 จังหวัด

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559 ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักในด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย​

1 - 10 Next
​​​​​

​​