​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/02/17-02-63-1/1-t.JPG

ครบรอบ ๑๑๙ ปี กรมที่ดิน

นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข   เลขานุการกรม   พร้อมด้วย   นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดินครบรอบ ๑๑๙ ปี

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/02/13-02-63-3/1-t.jpg

ร่วมประชุม 28th session of the Asia and Pacific Commision on AGricultural Statistics (APCAS)

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เข้าร่วมประชุม 28th session of the Asia and  Pacific Commision on AGricultural Statistics (APCAS) ณ Padma Resort Legian, Bali ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/02/13-02-63-2/1-t.jpg

​แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการของประเทศในปี ๒๕๖๓

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่กองสถิติเศรษฐกิจได้เข้าพบหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/02/13-02-63-1/1-t.JPG

​การสร้างความเป็นทีมของกองบริหารจัดการระบบสถิติ

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความเป็นทีมของกองบริหารจัดการระบบสถิติ”

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/02/07-02-63-2/1-t.JPG

ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา  การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/02/07-02-63-1/1-t.JPG

​ต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล และชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวง DE

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการในสังกัด ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/02/04-02-63-1/1-t.jpg

​กีฬาสานสัมพันธ์กระทรวง DE

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลฯ ทุกหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/22-01-63-1/1-t.JPG

คณะทำงานเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ สปค.๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/16-01-63-4/1-t.jpg

​ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของ       สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เกี่ยวกับการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐           (PMQA ๔.๐)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/01/16-01-63-3/1-t.JPG

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

1 - 10 Next
​​​​​

​​