​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​

ให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสกู๊ปข่าว

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสกู๊ปข่าว “แผนงานด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ในปี ๖๓” ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Nov/28-11-62/1t.png

คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือ และประสานงานกับต่างประเทศ  ครั้งที่ ๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Nov/21-11-62/1t.png

ประชุม มอบนโยบาย​

​เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมชี้แจง เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามการดำเนินงาน ตรวจราชการ การทำงานตามแผนแม่บทในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวง MDES

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและรับฟังนโยบายการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Nov/19-11-62-4/1t.png

อบรมเชิงปฏิบัติการ Data for Development

     สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data for Development (Phase ๒) ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “UNSD-ADB Joint Mission to Thailand National Statistical Office”1st  ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจาก UNSD-ADB ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรม ๒ ฝั่งทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประชุม Data Flow Assessment for Strengthening Data Management and Dissemination

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหัวข้อ Data Flow Assessment for Strengthening Data Management and Dissemination ณ ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ครบรอบ ๑๗ ปี สปสช.

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครบรอบ ๑๗ ปี ณ โถงชั้น ๒ สปสช. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ครบรอบปีที่ ๒๓ กรมกิจการพลเรือนทหาร

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ ๒๓ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร ๖ ชั้น ๒  กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

​โครงการ Data for Development (Phase ๒) ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมเพื่อนำเสนอและเปิดโครงการ Data for Development (Phase ๒) ครั้งที่ ๑ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room)

    วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room) ช่องเนชั่นทีวี เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ณ ห้องผู้บริหารชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งการบันทึกเทปดังกล่าวจะออกอากาศ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๕๐ น.

1 - 10 Next
​​​​​

​​