​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/08/11-08-63-2/1-t.JPG

​พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และหน่วยงานสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/08/11-08-63-1/1-t.JPG

​อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๖ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/08/05-08-63/1-t.jpg

การพัฒนาทักษะผู้บริหาร รุ่นที่ ๒ (Manager Skill Development Program)

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษาสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program) ” รุ่นที่ ๒ ให้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/663/1t.png

พิธีถวายบังคมและถวายเครื่องสักการะ      เนื่องในวันสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/08/03-08-63-2/1-t.jpg

​เสวนาออนไลน์ ชีวิตวิถีใหม่ กับบทบาทสำนักงานสถิติแห่งชาติ “Thailand 2020s and Beyond : Building a Trust and Data - Driven Society”

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) จัดงานเสวนาออนไลน์ “Thailand 2020s and Beyond: Building a Trust and Data - Driven Society”

 

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/08/03-08-63-1/1-t.jpg

​การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)

​ลงนามถวายพระพร​

     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

​พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น​

     เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/07/29-07-63-2/1t.png

​พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

     เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ​

บันทึกเทปถวายพระพร​

     เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพมหานคร​

1 - 10 Next
​​​​​

​​