​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/19-08-62-1/1-t.JPG

สำนักงานสถิติฯ จับมือ กสทช. (MOU)   เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสช. กับ กสทช.

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/16-08-62-4/1-t.jpg

​ร่วมประชุมชี้แจงกฎ ก.พ.

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุริยา บัวเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/16-08-62-3/1-t.JPG

สสช. จับมือ สวทช. หนุน Big Data ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา “การพัฒนาสถิติและสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของประเทศ”

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/16-08-62-2/1-t.jpg

​ครบรอบ ๑๖ ปี ไปรษณีย์ไทย

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในโอกาสวันครบรอบ ๑๖ ปีแห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/16-08-62-1/1-t.JPG

ครบรอบ ๑๖ ปี CAT

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสวันครบรอบ ๑๖ ปี

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/15-08-62-3/1-t.jpg

ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/15-08-62-2/1-t.JPG

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เข้าร่วมในพิธี

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/15-08-62-1/1-t.jpg

​รมว. ดีอีตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/08-08-62-2/1-t.jpg

​อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Aug/08-08-62-1/1-t.jpg

​ประชุมคณะทำงานด้านตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๒

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานด้านตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of the Working Group on Sustainable Development Goal Indicators: WGSDGI2)

1 - 10 Next
​​​​​

​​