​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/19-01-61-1/1t.JPG

​อบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรยายโดย อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/16-01-61-1/1t.jpg

ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบรางวัลให้แก่เด็กๆ ในโอกาสที่สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.)ในกิจกรรม “ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

รับฟังการบรรยาย Big Data

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ “Big Data”  โดยมี  รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน ไอเอ็มซี (IMC Institute)เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑​

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/11-01-61-2/1t.JPG

มอบสิ่งของกิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๑

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ และคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของโดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้กับชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ชุมชนหนองจุฬา ชุมชนซอยแดงบุหงา ชุมชนบุญเหลือ ๑ ชุมชนอยู่เจริญ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

 

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/11-01-61-1/1t.JPG

อบรมการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส​

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/08-01-61-2/1t.JPG

​ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/08-01-61-1/1t.jpg

​ให้สัมภาษณ์ รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง ความสำคัญของข้อมูลสถิติต่อการพัฒนาประเทศ และช่องทางการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทาง Mobile Application ซึ่งจะเปิดตัวภายในเดือนมกราคมนี้ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ A Register-based Population Census : Lesson learnt from KOSTAT

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสถิติสาธารณรัฐเกาหลี (KOSTAT) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง A Register-based Population Census : Lesson learnt from KOSTAT  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐​

/sites/2014/PublishingImages/Activity/25-12-60-1/1-t.JPG

​พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔

/sites/2014/PublishingImages/Activity/22-12-60-1/1t.JPG

แถลงข่าว “ทบทวนเศรษฐกิจ สังคมไทย ก่อนก่าวสู่ปีใหม่ ๒๕๖๑”

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าว “ทบทวนเศรษฐกิจ สังคมไทย ก่อนก้าวสู่ปีใหม่ ๒๕๖๑” โดยสรุปภาพรวมข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ

1 - 10 Next
​​​​​

​​