​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​

มอบกำลังใจให้ทหารผ่านศึก

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐​​​

๕๔ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีสักการะศาลพระพรหมและพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๔ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐​​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/110/boss1.jpg

แนวโน้มคนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า ในจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.8 ล้านคน มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  มากถึง 31.7 ล้านคน ​​

๘๔ ปี กรมประชาสัมพันธ์

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ​​

สำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​​

ม.ราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

นางนิตยา กิจสนาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/116/19-05-60-1.jpg

เตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร  นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐​​​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/115/18-5-60.jpg

54 ปี สำนัก​งานสถิติแห่งชาติ​​

​​พร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ​ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/94/A07-04-60-1.jpg

สรุปการแถลงข่าวสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ)

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ข้อมูลมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ สถิติเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ถ้าประเทศไทยจะเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ ​​

1 - 10 Next
​​​​​

​​