​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/05/25-05-63-1/1t.png

​ครบรอบ ๕๗ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พลูวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ​

​บันทึกเทปถวายพระพร

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระ​​ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 42 พรรษา ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพมหานคร​

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/05/15-05-63-4/1-t.JPG

​การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Atchitecture) เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Atchitecture) เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/05/15-05-63-3/1-t.JPG

​การอบรมเชิงปฏิบัติการและการระดมสมอง เรื่อง COVID-๑๙ เปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคม

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการและการระดมสมอง เรื่อง COVID-๑๙ เปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคม

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/05/15-05-63-2/1-t.JPG

ประชุมชี้แจงการบูรณาการการจัดทำข้อมูลสถิติ

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การบูรณาการการจัดทำข้อมูลสถิติ บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลง การบูรณาการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/05/15-05-63-1/1-t.JPG

​พิธีถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/04/17-04-63/1t.png

โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙​

   วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ด้านสังคม) ผ่านระบบ Video Conference

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/24-03-63-1/1-t.JPG

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ สปค. ๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการเตรียมงานของโครงการ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/18-03-63-1/1-t.JPG

​อบรมหลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓   สำนักงานสถิติแห่งชาติ  จัดการอบรมหลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต  บรรยายโดย  พลเอก ศรุต นาควัชระ   กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/17-03-63-2/1-t.JPG

​ปฐมนิเทศข้าราชการ   พนักงานราชการ   และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

1 - 10 Next
​​​​​

​​