​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/01/13-01-64-1/1_t.png

​กระทรวงดิจิทัลฯ เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร​
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง​

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/01/13-01-64-2/1_t.png

​มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564​​
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ได้มอบของขวัญ แก่ผู้แทนสำนักคณะกรรมการกลางเคหะชุมชนหลักสี่ เพื่อสนับสนุนสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/01/12-01-64/1t.png

​การจัดตั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)​

     นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันจดทะเบียน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมสำนักงานใหญ่ NT กรุงเทพฯ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/01/04-01-64/1t.png

ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่​ พ.ศ. 2564​

    นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ พระบรมมหาราชวัง​ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ​

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/12/30-12-63-1/1t.png

​การประชุมการนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐาน การนำเสนอสถิติและการผลิตสถิติ ​

     วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมการนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติและการผลิตสถิติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช​

     เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายมานะชัย บุญเอก ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คณะทำงานจัดทำข้อมูลการขนส่งสินค้าจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)​​

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการขนส่งสินค้าจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​Government Data Catalog : GD Catalog​​

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/12/29-12-63-3/1t.png

​อบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 7​​

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 7 โดยอบรมผ่านศูนย์การประชุมทางไกลจังหวัด (VDO Conference Center) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/12/25-12-63-3/1_t.png

​ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “ผู้หญิงอยากเล่า” 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ผู้หญิงอยากเล่า” เปิดเผยข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจในช่วงนี้ ไปจนถึงสถานการณ์ของเด็กและสตรีในประเทศไทย ออกอากาศช่อง GMM 25

1 - 10 Next
​​​​​

​​