​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/11-04-62-2/1-t.jpg

อบรมเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/11-04-62-1/1-t.jpg

อบรมเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/10-04-62-2/1-t.jpg

รดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงดีอี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง "สงกรานต์บ้าน DE อนุรักษ์วิถีอย่างไทย" โดยมีผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/10-04-62-1/3-t.jpg

​ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาเกษตร และประมง

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาเกษตร และประมง โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติสาขาเกษตร ณ  ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/09-04-62-1/5-t.JPG

สงกรานต์ สานสัมพันธ์ สสช.

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กล่าวให้พรแก่ ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/04-04-62-7/1t.jpg

​แถลงผลการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ และร่วมเสวนาก้าวข้ามศตวรรษแห่งการอ่าน โดยเผยภาพรวมการอ่านของคนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/04-04-62-6/1t.jpg

อบรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน         จ. สงขลา

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/04-04-62-5/4t.jpg

อบรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕  ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/04-04-62-4/1t.JPG

​สถิติกับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติกับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ” ภายใต้ “โครงการศึกษาเพื่อยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป”

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Apr/04-04-62-3/1t.JPG

​ม.บุรีรัมย์ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดรายการศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

1 - 10 Next
​​​​​

​​