​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/24-06-62-2/1-t.jpg

​ตรวจราชการ จ. พะเยา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา จากนั้นลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/24-06-62-1/1-t.JPG

​ครบรอบ ๗๗ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๗ ปี

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/21-06-62-2/1-t.jpg

​ตรวจราชการ จ.ชัยนาท

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/21-06-62-1/1-t.jpg

ตรวจราชการ จังหวัดนครพนมและบึงกาฬ

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) และโครงการอื่นๆ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/20-06-62-3/1-t.jpg

​ตรวจราชการ จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/20-06-62-2/1-t.jpg

​ตรวจราชการ จ.อุทัยธานี

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/20-06-62-1/1-t.jpg

ตรวจราชการ จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/19-06-62-2/1-t.jpg

ให้สัมภาษณ์รายการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง       ต้นทางสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ รายการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ต้นทางสู่ความยั่งยืน ในประเด็น บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/19-06-62-1/1-t.jpg

​ตรวจราชการ

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jun/13-06-62-3/1-t.jpg

เข้าร่วมการอบรมและบรรยายให้องค์ความรู้

วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการอบรมและให้เกียรติบรรยายให้องค์ความรู้แก่บุคคลเพื่อรับทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

1 - 10 Next
​​​​​

​​