ตัวชี้วัดสำคัญ (Key Indicators)​​

​​​​

​​
ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2564ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2564
รายงานผลการศึกษาตัวชี้วัด เพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศรายงานผลการศึกษาตัวชี้วัด เพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2563 <br/>(The 2020 Core Thailand Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2563
(The 2020 Core Thailand Indicators)
คู่มือรายละเอียดข้อมูล(Meta Data)ตัวชี้วัด SDGs ระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับเด็กคู่มือรายละเอียดข้อมูล(Meta Data)ตัวชี้วัด SDGs ระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
สถานะข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562</br>(The 2019 Sustainable Development Goals : SDGs)สถานะข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562
(The 2019 Sustainable Development Goals : SDGs)
ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2562 <br/>(The 2019 Core Thailand Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2562
(The 2019 Core Thailand Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2561 <br/>(The 2018 Core Thailand Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2561
(The 2018 Core Thailand Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2560 <br/>(The 2017 Core Thailand Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2560
(The 2017 Core Thailand Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2559 <br/>(The 2016 Core Thailand Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2559
(The 2016 Core Thailand Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2558 <br/>(The 2015 Core Thailand Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2558
(The 2015 Core Thailand Indicators)
1 - 10 Next
​​
​​​​ ​ ​

​ ​​​​
ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2562  <br/>(The 2019 ICT Indicators)     <br/>[30 มีนาคม 2564]ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2562
(The 2019 ICT Indicators)
[30 มีนาคม 2564]
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561 <br/>(The 2018 ICT Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561
(The 2018 ICT Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 <br/>(The 2017 ICT Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560
(The 2017 ICT Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559 <br/>(The 2016 ICT Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559
(The 2016 ICT Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 <br/>(The 2015 ICT Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558
(The 2015 ICT Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557 <br/>(The 2014 ICT Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557
(The 2014 ICT Indicators)
ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 <br/>(The 2013 ICT Indicators)ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556
(The 2013 ICT Indicators)
ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555 <br/>(The 2012 ICT Indicators)ตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555
(The 2012 ICT Indicators)
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 <br/>(Information and Communication Technology Indicators 2011)เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2554
(Information and Communication Technology Indicators 2011)