ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

​งานวันสิทธิมนุษยชนสากล​

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม  เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2563 เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนรับรู้

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5