ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographic

กิจกรรม สสช.

​กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564​
นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “1 กระทรวง 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal เพื่อมูลนิธิบ้านนกขมิ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง สิ่งของเหลือใช้เกินความจำเป็นทุกชนิดให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น  เพื่อนำไปจำหน่าย สร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อน และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ณ บริเวณชั้น 2 ลานหน้าสำนักงานเลขานุการกรม 

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5