Press Release​

สสส. ผนึกสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2564  ปูพรมเอกซเรย์ 4 พฤติกรรมเสี่ยง “สูบบุหรี่-บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-กินอาหารที่ไม่เหมาะสม-ขาดกิจกรรมทางกาย” ทุกจังหวัด หาต้นตอลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ สู้ NCDs

​สสส. ผนึกสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2564 ปูพรมเอกซเรย์ 4 พฤติกรรมเสี่ยง “สูบบุหรี่-บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-กินอาหารที่ไม่เหมาะสม-ขาดกิจกรรมทางกาย” ทุกจังหวัด หาต้นตอลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ สู้ NCDs 

สำนักงานสถิติฯ เดินหน้า “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม” พบกับ “คุณมาดี” นำสิ่งดีๆ มาให้ผู้ประกอบการ

​สำนักงานสถิติฯ เดินหน้า “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม” พบกับ “คุณมาดี” นำสิ่งดีๆ มาให้ผู้ประกอบการ​

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ ร่วมถกหาแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19

​สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ ร่วมถกหาแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19​

ผลสำรวจระดับชาติล่าสุดชี้อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นลดลง แต่ภาวะทุพโภชนาการของเด็กและการไม่เรียนต่อระดับมัธยมเพิ่มขึ้น

ผลสำรวจระดับชาติล่าสุดชี้อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นลดลง แต่ภาวะทุพโภชนาการของเด็กและการไม่เรียนต่อระดับมัธยมเพิ่มขึ้น​

รมว.กระทรวงดีอีเอส เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบ สถิติประเทศไทย 3 ด้านเพื่อยกระดับระบบข้อมูลสถิติภาครัฐ

กระทรวงดีอีเอส เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบ สถิติประเทศไทย 3 ด้านเพื่อยกระดับระบบข้อมูลสถิติภาครัฐ​

ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน​

ผลการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19:  ด้านสังคม

​ผลการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19:  ด้านสังคม​

การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ)

การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ)​

โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

​โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)​

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

  ​

1 - 10 Next