สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ สปค. ๖๓

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ สปค. ๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการเตรียมงานของโครงการ

ดูทั้งหมด


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5