สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      ​วันที่ 31 สิงหาคม 2566 – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” จัดขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมการบรรยายรายละเอียดฟีเจอร์ใหม่และประสิทธิภาพของ Government Data Catalog ที่ได้รับการพัฒนาให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น เรียกว่า Smart Plus รวมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง ดีอีเอสและสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท​

ดูทั้งหมด

บริการข้อมูล
1212occ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
NSO Data Catalog
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
บริการนามานุกรม
ส่วนสนับสนุน การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
มาตรฐานสถิติ
ระบบลงทะเบียนการฝึกอบรมออนไลน์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
การพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
webblog
forum
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์
คู่มือ/แบบสอบถาม โครงการสำรวจ
aseanstats

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

W3C HTML5 PR6

Cartoon avatar of Madee, a friendly charactor used on the chatbot website to assist users.
มาดี แจ้งภัยไซเบอร์
Cartoon avatar of Madee, a friendly charactor used on the chatbot website to assist users.
chatbot madee