สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room)

บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room)

    วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room) ช่องเนชั่นทีวี เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ณ ห้องผู้บริหารชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งการบันทึกเทปดังกล่าวจะออกอากาศ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๕๐ น.

ดูทั้งหมด


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5