สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

รับรางวัล Recognition of Excellence Award

รับรางวัล Recognition of Excellence Award

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand Open GOV Leadership Forum 2018 โดยรางวัลดังกล่าวทาง CIO Network Pte LTD. มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่นำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบริการ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5