สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม

ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม

นายวิชัย  ประทีปทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ      นายอานนท์  จันทวิช   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม   นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์  ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม  พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามฯ

ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5