สื่อมวลชน

Press Release


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยินดีให้บริการค่ะ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ขอให้รายละเอียดข้อมูลที่ช่วยดูแลป้องกัน
ภัยทางไซเบอร์ต่อพี่น้องประชาชน
ด้วยความห่วงใยจาก รัฐบาล กระทรวง
MDES และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้
1.แจ้งเบาะแสข่าวที่น่าสงสัย
2.ร้องเรียนปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
3.ร้องเรียนปัญหาการซื้อขายออนไลน์
4.ร้องเรียนปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ และ
5.การค้นหาข่าวปลอม
ท่านสามารถกดหมายเลขข้างต้นเพื่อรับ
บริการจาก มาดี แจ้งเตือนไซเบอร์ ได้นะคะ