สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

สสช. รื่นเริง ชื่นบาน สงกรานต์ไทย

​สสช. รื่นเริง ชื่นบาน สงกรานต์ไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กล่าวให้พร ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ (ทิศเหนือ)

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์/ผลสำรวจ

สำนักงานสถิติฯ เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนมีนาคม

​สำนักงานสถิติฯ เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนมีนาคม

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.19 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ใน กำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.11 ล้านคน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.34 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.40 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.29 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.08 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5