สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของ       สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เกี่ยวกับการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐           (PMQA ๔.๐)

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์/ผลสำรวจ

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)

​สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล  พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)

ดูทั้งหมด


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5