สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

สำนักงานสถิติฯ จับมือ กสทช. (MOU)

สำนักงานสถิติฯ จับมือ กสทช. (MOU)   เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสช. กับ กสทช.

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์/ผลสำรวจ

สำนักงานสถิติฯ เผยการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561

​สำนักงานสถิติฯ เผยการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,346 บาท พบว่า เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2,279 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5