สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผลข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ  โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 จ.ร้อยเอ็ด

            ​เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผลข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ และนางสาวสุวรรณี วังกานต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้บริหารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนางานสถิติ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด  เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด​

ดูทั้งหมด


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์