ข่าวข้าราชการบำนาญ​​

18-05-65การแจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 และปี 2563
11-02-64แจ้งกำหนดการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563
07-06-62หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ
09-10-60แบบฟอร์มบัตรข้าราชการบำนาญ
06-10-60ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
09-08-60หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ
07-08-60หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
07-08-60หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
04-08-60หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
04-08-60บำเหน็จบำนาญ
​​​​​​​​​​​​​​

ข่าวสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์​​​​​​​​

"สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่มีนโยบายให้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารแต่อย่างใด"​​​

​​​

ข่าวลูกจ้างประจำ

​​​ ​​​​​​