สำมะโนประชากรและเคหะ​

   ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร 2553

​​

​​​​​​​

​​​​​​​​
​​​​