สำมะโนประชากรและเคหะ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​​​ ​​ ​     สำนักงานสถิติ​แห่งชาติได้เริ่มดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เมื่อปี พ.ศ. 2503 และต่อมาในปี 2513 2523 2533 และ 2543 โดยในการทำสำมะโนประชากรและเคหะครั้งต่อไป จะจัดทำในปี พ.ศ. 2553
- แจ้งเลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
- สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สปค. 2553 (รายงานฉบับสมบูรณ์)
- รายงานผลเบื้องต้น สปค. 2553 (ทั่วราชอาณาจักร)
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สปค. 2553(รายงานผลล่วงหน้า)​
     ผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ประเทศไทย มีประชากร ณ วันสำมะโน คือวันที่ 1 กันยายน 2553 จำนวน 65.4 ล้านคน มีประชากรหญิง 33.3 ล้านคน และชาย 32.1               
 
​​
ปิรามิดประชากร​​
​ ​สำมะโนประชากรและเคหะ​
​​​​​​
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
:: ประชากร ทุกคนในประเทศ ตามที่อยู่จริง
:: ที่อยู่อาศัยจริงของประชากรนั้น
:: สำมะโน จะจัดทำทุก 10 ปี ​ ​ ​​ ​ ​ ​
​​​​​​​
สำมะโนนับใครบ้าง ?
 :: คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
 :: คนไทยที่ไปต่างประเทศชั่วคราว
 :: คนต่างชาติที่อยู่เกิน 3 เดือน ​​
แผ่นปลิว สปค. 53​ ​​
​​