​ประชุมชี้แจง "ผู้ประสานงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553"

     ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ร่วมกับสถิติจังหวัด วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2552 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา​​​